Yhteystiedot

Kylän kehittämissuunnitelmassa kylän toiminta-ajatukseksi on kirjattu;
Kylämme kehittämisen lähtökohta on kyläyhteisön kehittäminen asukaslähtöisesti. Tavoitteena on yhteisöllisen ajattelun lisääminen, jolloin kaikki asukkaat tuntevat olevansa vastuussa siitä, mihin suuntaan kylää kehitetään. Kyläyhteisö muodostuu sen asukkaista ja kehittämisen tarpeet lähtevät meistä. Kaiken toiminnan tavoitteena on kyläyhteisön aktiivisuuden ja yhteenkuuluvuuden lisääminen, asuin- ja elinolosuhteiden ja toimeentulomahdollisuuksien parantaminen, samalla olemalla valmiit avoimeen ja luottamukselliseen yhteistyöhön naapurikylien kanssa.

Kylän kehittämisen painopistealueita tällä hetkellä ovat kyläympäristöön liittyvät asiat.
Tavoitteena on ympäristön hoidon ja -suojelun kautta luoda asumisen ja vapaa-ajan vieton edellytyksiä nykyisille ja tuleville Seinäjärven kyläläisille, tarjota luontomatkailu- ja retkeilykohteita ja kalastusmahdollisuuksia myös kylän ulkopuolelle; tiedostamalla ympäristön tila ja parantamiskohteet, kehittämällä kylästä vetovoimainen asuinpaikka vakituisille ja vapaa-ajan asukkaille kestävän kehityksen periaattein;
kunnostamalla käyttökelpoiset tieyhteydet, saada läpikulkevaa liikennettä pysähtymään ja käyttämään kyläkaupan ja kylätalon palveluja.

Kyläyhdistyksen johtokuntaan on valittu edustajat kyläyhteisön kaikista yhteistyökumppaneista ja siihen pyritään saamaan edustajia kaikista asukasryhmistä.

Kyläyhdistys pyrkii toimimaan asioita kokoavana elimenä kaikille kylän yhdistyksille ja yrityksille. Kumppaneita ovat Soukkajärven Alueen Kalastusseura, Seinäjärven Osakaskunta/Kalastuskunta, Norrvikin Kalastuskunta, Seinäjärven maa- ja Kotitalousseura, Sulkavankylän Koulu, Sulkavankylän Metsästysseura, Diakoniatoimikunta, Alavuden ja Virtain Seurakunta, Alavuden ja Virtain Kaupungit, yrittäjät ja maatilayrittäjät, kauppa, nuoret, lapsiperheet, eläkeläiset, loma-asukkaat
Kukin johtokunnan jäsen tuo taustayhteisönsä asioita esille kyläyhdistykselle.


Yhteystiedot:

Seinäjärven Kyläyhdistys SEKY Ry
Osoite: Sulkavankyläntie 1268, 63355 SEINÄJÄRVI

emai:seinajarvenkylayhdistys(at)gmail.com
 

Puheenjohtaja Satu Majamaa

0400-764067, satu.majamaa(at)gmail.com


Sihteeri - rahastonhoitaja Juho Soukkala
040-4175480,
email:juho.soukkala(at)kuusnetikka.fi
Osoite: Soukanperäntie 1255, 63355 SEINÄJÄRVI
 

Kylätiimi 2015 - 2016

Puheenjohtaja Satu Majamaa, muut jäsenet Eemil
Rintamäki, Veli Kujala, Juho Soukkala, Paula Kujala, Maija Raiskinmäki, Vesa
Laitila, Ismo Ilosalo/Sari Pahkasalo ja Veikko Kujala

Hinnasto 2015

 

Paluu Edelliselle Sivulle

© SEKY