SEINÄJÄRVEN KYLÄSUUNNITELMA 2007-2013, ETSITÄÄN UUTTA, VAALITAAN VANHAA versio 1.1

KEHITTÄMISALOITTEET (kyläsuunnitelmaa päivitetään jatkuvasti, lähetä aloitteita sähköpostilla mailto:seinajarvi@kuusnetikka.fi

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

SINÄ olet tulevaisuuden tekijä ja suunnan näyttäjä!  19.3.2006

 

Kyläyhdistys on käynnistänyt OSALLISTUVA KYLÄ 2007 – 2013 vuorovaikutteisen Seinäjärven kyläsuunnittelun. Mitä ajatuksia ja ideoita sinulla on kylän toiminnasta ja tulevaisuudesta?  Usein mielikuvituksellisimmat ideat kantavat pisimmälle.

 

Jos olet elänyt kauan, sinulla on arvokkaita tietoja ja taitoja, joilla on käyttöä, jos niin haluat.  Jos olet lapsi tai nuori, Sinulla on odotuksia tulevaisuuden suhteen.  Sinä, minä ja me yhdessä olemme kylä, jonka tulevaisuus on omissa käsissämme.  Millaista tulevaisuutta haluat olla rakentamassa?

 

Muutamia näkökulmia ajatuksille, joista odotamme kannanottojasi: Miten voimme hyödyntää kylän vahvuuksia, puhdasta luontoa, vesistöjä, kauniita maisemia, hiljaisuutta, tehtyjä kyläinvestointeja, monipalveluverkkoa, kylätaloa, reitistöä, kotaa, uimarantaa, vahvoja elinkeinoja, yrityksiä ja maatiloja.  Voisinko jakaa omaa osaamistani vai haluaisinko kehittyä itse jossakin, harrastusryhmiä, liikuntaa/urheilu, perinnetietoa?  Onko avoimuuden ja yhteistyön puute esteenä kylien väliselle yhteistyölle?  Kylän eri yhdistysten yhteistoiminta.  Olisiko koulun vanhempainyhdistys tarpeellinen, voinko vaikuttaa lasteni kouluasioihin tarpeeksi? Miten kylä voisi olla enemmän mukana koulun toiminnassa ja päinvastoin?  Tunnenko oloni yksinäiseksi, tarvitsenko ehkä tulevaisuudessa tukea kotona asumiseen, asiointiapua tai kyytiä?  Millaisia kylätapahtumia haluaisin järjestettävän tai olla mukana järjestämässä, mitkä asiat estävät minua osallistumasta?  Tulevaisuuden kylän tulolähteet, millä katetaan kylätalon ylläpito?  Kyläyhdistyksen toimintatavat ja päätöksenteko, mitkä asiat estävät minua osallistumasta?  Toivotanko uudet asukkaat avoimesti tarvetulleeksi, löytyykö vapaata rakennusmaata myytäväksi paluumuuttajalle?

 

Kylään osalliset jäsenet ovat erilaisissa elämäntilanteissa – lapset, nuoret, työikäiset, työttömät, eläkeläiset, koululaiset, opiskelijat, vakituiset ja vapaa-ajan asukkaat, entiset asukkaat, mahdolliset paluumuuttajat, lapsiperheet, yrittäjät, maametsäyrittäjät.  Mihin ryhmään kuulut nyt ja mikä on tilanteesi suunnittelukauden päättyessä vuonna 2013?  Mistä haaveilet, mitä haluaisit olla ja tehdä isona?  Voisiko kylä olla siinä mukana?

 

Ajatuksesi ja mielipiteesi voit ilmaista halutessasi myös nimettömänä.   Kyläyhdistyksen sähköpostilaatikko seinajarvi@kuusnetikka.fi on myös käytettävissä.  Yhdistyksen kotisivuille www.alavus.fi/seky on avattu sivu, johon kehitysideat ja ajatukset viedään jatkokehittelyn ja keskustelun pohjaksi, nimiä ja muita yksityisyyteen meneviä asioita ei julkaista.

 

Alavuden kylien kyläsuunnitelmat muodostavat kuntakohtaisen kyläsuunnitelman, jota käsittelemään valitaan kylien edustajista muodostettava kyläneuvottelukunta.  Se avaa aivan uuden tavan ja mahdollisuuden osallistua ja vaikuttaa oman kylän asioihin kunnallisessa päätöksenteossa.

 

Sinun panoksesi suunnittelussa ja niiden toteuttamisessa on ensiarvoisen tärkeää – ilman suuntaa ei visiota eikä toimintaa - sillä ja vain sillä turvataan kylän tulevaisuus.

 

OSALLISTU!

Seinäjärven kyläyhdistyksen johtokunta                                                             KÄÄNNÄ!